Gói UMAX300 Viettel

  • Giá cước: 300.000 VNĐ
  • Chu kỳ: 30 ngày
  • Data: 30GB tốc độ cao
  • Không giới hạn truy cập internet
  • Hết tốc độ cao tiếp tục truy cập tốc độ thường

Đăng Ký

mới đặt mua sản phẩm