Gói ST90K Viettel

  • Giá cước: 90.000 VNĐ
  • Chu kỳ: 1 tháng
  • Data: 30GB tốc độ cao (1GB/ngày)
  • Hết dung lượng tốc độ cao ngừng truy cập
  • Miễn phí truy cập ứng dụng TikTok
  • Đăng Ký

mới đặt mua sản phẩm