Gói D500 Viettel

  • Giá cước: 500.000 VNĐ
  • Chu kỳ: 12 tháng
  • Data: 48GB tốc độ cao (4GB/tháng)
  • Không giới hạn truy cập internet
  • Hết tốc độ cao tiếp tục truy cập tốc độ thường

Đăng Ký

mới đặt mua sản phẩm