Gói Tháng viettel dưới 100k

VT8

Nội mạng: 83 phút miễn phí
Ngoại mạng: Không
Data: 830MB
Chu kỳ: 28 ngày
Cước: 8.000đ

Đăng ký Chi tiết
ST70K

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 500MB/Ngày ; Miễn phí truy cập TikTok
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 70.000đ

Đăng ký Chi tiết
ST90

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 1GB/Ngày
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 90.000đ

Đăng ký Chi tiết
ECOD20

Nội mạng: Không
Ngoại mạng: Không
Data: 1.5GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 20.000đ

Đăng ký Chi tiết
ECOD10

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 500MB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 10.000đ

Đăng ký Chi tiết
TOMD10

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 200MB
Chu kỳ: 60 ngày
Cước: 10.000đ

Đăng ký Chi tiết
ecod50

Nội mạng: Không
Ngoại mạng: Không
Data: 3GB/Ngày
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 50.000đ

Đăng ký Chi tiết
TOMD30

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 1GB
Chu kỳ: 60 Ngày
Cước: 30.000đ

đăng ký Chi tiết
T70K

Nội mạng: 500 phút
SMS nội mạng: 150
Data: 7GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 70.000đ

đăng ký Chi tiết
Hi90

Nội mạng: 100p + 30sms
Ngoại Mạng: 100 phút
Data: 3GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 90.000đ

đăng ký Chi tiết
XL90U

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 9GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 90.000đ

đăng ký Chi tiết
v90x

Nội mạng: Miễn phí < 20p
Ngoại Mạng: 20 phút
Data: 30GB (1GB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 90.000đ

đăng ký Chi tiết
v70x

Nội mạng: Miễn phí <10p
Ngoại mạng: Không
Data: 15GB (500MB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 70.000đ

đăng ký Chi tiết
F90U

Nội mạng: Miễn phí < 10p + 250 SMS
Ngoại Mạng: 15 phút
Data: 5GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 90.000đ

đăng ký Chi tiết
F70

Nội mạng: Miễn phí <10p
Ngoại mạng: 20 phút
Data: 3GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 70.000đ

đăng ký Chi tiết
F90

Nội mạng: Miễn phí <10p + 250 SMS
Ngoại mạng: 15 phút
Data: 5GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 90.000đ

đăng ký Chi tiết
XL50

Nội mạng: Không
Ngoại mạng: Không
Data: 5GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 50.000đ

đăng ký Chi tiết
d90

Ưu đãi: Hết 10GB truy cập tốc độ thường
Data: 10GB
Chu kỳ: 1 tháng
Cước: 90.000đ

đăng ký Chi tiết
d70

Ưu đãi: Hết 7GB truy cập tốc độ thường
Data: 7GB
Chu kỳ: 1 tháng
Cước: 70.000đ

đăng ký Chi tiết
d50

Ưu đãi: Hết 3.5GB truy cập tốc độ thường
Data: 3.5GB
Chu kỳ: 1 tháng
Cước: 50.000đ

đăng ký Chi tiết
d30

Ưu đãi: Hết 2.5GB truy cập 9,76đ/50KB
Data: 2.5GB
Chu kỳ: 1 tháng
Cước: 30.000đ

đăng ký Chi tiết
ST90K

Ưu đãi: Miễn phí dùng ứng dụng TikTok
Data: 30GB (1GB/ngày)
Chu kỳ: 1 tháng
Cước: 90.000đ

đăng ký Chi tiết

Gói Tháng viettel từ 100k

F120

Nội mạng: Miễn phí <10p
Ngoại Mạng: 40 phút
Data: 7GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 120.000đ

đăng ký Chi tiết
V120

Nội mạng: Miễn phí < 20p
Ngoại Mạng: 50 phút miễn phí
Data: 2GB/Ngày
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 120.000đ

Đăng ký Chi tiết
UMAX300

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 30GB (Hết 30GB về 1Mbps)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 300.000đ

Đăng ký Chi tiết
ST120

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 28GB
Chu kỳ: 28 ngày
Cước: 120.000đ

Đăng ký Chi tiết
ST120K

Miễn phí 25GB lưu trữ trên DV LifeBOX
Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng ViettelTV
Data: 90GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 120.000đ

Đăng ký Chi tiết
ST120U

Nội mạng: Không
Ngoại Mạng: Không
Data: 1GB/Ngày
Chu kỳ: 28 ngày
Cước: 120.000đ

Đăng ký Chi tiết
EST120

Miễn phí: Chơi, xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile
Miễn phí: Tặng 1 gilft code
Data: 28GB
Chu kỳ: 28 ngày
Cước: 120.000đ

Đăng ký Chi tiết
ST200

Nội mạng: Miễn phí cước thoại dưới 20 phút
Ngoại Mạng: 200 phút miễn phí
Data: 2GB/Ngày
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 200.000đ

Đăng ký Chi tiết
ST150

Nội mạng: Miễn phí cước thoại dưới 20 phút
Ngoại Mạng: Không
Data: 28GB
Chu kỳ: 28 ngày
Cước: 150.000đ

đăng ký Chi tiết
ST150K

Miễn phí: 25GB dữ liệu trên LifeBox
Miễn phí: xem phim trên ứng dụng Viettel TV
Data: 3GB/Ngày
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 150.000đ

đăng ký Chi tiết
KM300V

Nội mạng: 1800 phút
SMS nội mạng: 450 sms
Data: 150MB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 300.000đ

đăng ký Chi tiết
KM250V

Nội mạng: 1500 phút
SMS nội mạng: 400
Data: Không
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 250.000đ

đăng ký Chi tiết
KM200V

Nội mạng: 1200 phút
SMS nội mạng: 350
Data: Không
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 200.000đ

đăng ký Chi tiết
T100

Nội mạng: 500 phút
Ngoại Mạng: 50 phút
Data: Không
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 100.000đ

đăng ký Chi tiết
B100K

Nội mạng: 500 phút
SMS nội mạng: Không
Data: 600MB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 100.000đ

đăng ký Chi tiết
B150K

Nội mạng: 500 phút
SMS nội mạng: 500
Data: 1.5GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 150.000đ

đăng ký Chi tiết
F120U

Nội mạng: Miễn phí < 10p
Ngoại mạng: 40 phút
Data: 7GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 120.000đ

đăng ký Chi tiết
V199

Nội mạng: Miễn phí < 20p
Ngoại Mạng: 50 phút
Data: 180GB (6GB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 199.000đ

đăng ký Chi tiết
V150

Nội mạng: Miễn phí <20p
Ngoại mạng: 50 phút
Data: 120GB (4GB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 150.000đ

đăng ký Chi tiết
V200x

Nội mạng: Miễn phí <20p
Ngoại mạng: 200 phút
Data: 60GB (2GB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 200.000đ

đăng ký Chi tiết
v150x

Nội mạng: Miễn phí < 20p
Ngoại mạng: 50 phút
Data: 45GB (1.5GB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 150.000đ

đăng ký Chi tiết
v120x

Nội mạng: Miễn phí <20p
Ngoại Mạng: 50 phút
Data: 30GB (1GB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 120.000đ

đăng ký Chi tiết
f140

Nội mạng: Miễn phí < 10p
Ngoại mạng: 60 phút
Data: 8GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 140.000đ

đăng ký Chi tiết
st120K

Miễn phí: 25GB LifeBOX + xem Viettel TV
Data: 2GB (1GB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 120.000đ

đăng ký Chi tiết
ST150K

Miễn phí: 25GB LifeBox + Xem phim Viettel TV
Data: 3GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 150.000đ

đăng ký Chi tiết
EST120

Miễn phí: Chơi hoặc xem livestream Liên quân Mobile
Data: 28GB
Chu kỳ: 28 ngày
Cước: 120.000đ

đăng ký Chi tiết
v150k

Nội mạng: 500 phút
Ngoại mạng: Không
Data: 2.5GB
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 150.000đ

đăng ký Chi tiết
V120K

Nội mạng: 20 phút
Ngoại mạng: 100 (50) phút
Data: 60GB (2GB/ngày)
Chu kỳ: 30 ngày
Cước: 120.000đ

đăng ký Chi tiết
D200

Ưu đãi: Hết 20GB truy cập tốc độ thường
Data: 20GB
Chu kỳ: 1 tháng
Cước: 200.000đ

đăng ký Chi tiết
D120

Ưu đãi: Hết 12GB truy cập tốc độ thường
Data: 12GB
Chu kỳ: 1 tháng
Cước: 120.000đ

đăng ký Chi tiết