• 120.000 đ
 • 60GB / Tháng
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Vượt cước: Tốc độ thường
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 15.000 đ
 • 3GB / 3 Ngày
 • Ưu đãi: 3GB tốc độ cao
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 30.000 đ
 • 7GB / 7 Ngày
 • Ưu đãi:  7GB tốc độ cao
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 70.000 đ
 • 30GB / 30 Ngày
 • Ưu đãi: 1GB/ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết