Flip book element

Gói ST120K Viettel

 • Giá cước: 120.000 VNĐ
 • Chu kỳ: 1 tháng
 • Data: 60GB tốc độ cao (2GB/ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao ngừng truy cập
 • Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng ViettelTV
 • Miễn phí 25GB lưu trữ trên DV LifeBOX (gói Vip1)
 • Đăng Ký
Danh mục:
Đọc tiếp

Gói ST90K Viettel

 • Giá cước: 90.000 VNĐ
 • Chu kỳ: 1 tháng
 • Data: 30GB tốc độ cao (1GB/ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao ngừng truy cập
 • Miễn phí truy cập ứng dụng TikTok
 • Đăng Ký
Danh mục:
Đọc tiếp

Gói D500 Viettel

 • Giá cước: 500.000 VNĐ
 • Chu kỳ: 12 tháng
 • Data: 48GB tốc độ cao (4GB/tháng)
 • Không giới hạn truy cập internet
 • Hết tốc độ cao tiếp tục truy cập tốc độ thường

Đăng Ký

Danh mục:
Đọc tiếp

Gói UMAX300 Viettel

 • Giá cước: 300.000 VNĐ
 • Chu kỳ: 30 ngày
 • Data: 30GB tốc độ cao
 • Không giới hạn truy cập internet
 • Hết tốc độ cao tiếp tục truy cập tốc độ thường

Đăng Ký

Danh mục:
Đọc tiếp

Gói V120 Viettel

 • Giá cước: 120.000 VNĐ
 • Chu kỳ: 30 ngày
 • Dung lượng: 60GB tốc độ cao
 • Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi dưới 20 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút
 • Đăng Ký
Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.