• 120.000 đ
 • 60GB / Tháng
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Vượt cước: Tốc độ thường
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 15.000 đ
 • 3GB / 3 Ngày
 • Ưu đãi: 3GB tốc độ cao
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 30.000 đ
 • 7GB / 7 Ngày
 • Ưu đãi:  7GB tốc độ cao
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 70.000 đ
 • 30GB / 30 Ngày
 • Ưu đãi: 1GB/ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 300.000 đ
 • 30GB / Tháng
 • Ưu đãi: Tốc độ gấp 8 lần bình thường
 • Vượt cước: Vẫn 1Mbps tốc độ cao
 • Lưu lượng: Không giới hạn
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 20.000 đ
 • 5GB / 24h cùng ngày ĐK
 • Ưu đãi: 5GB tốc độ cao
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 90.000 đ
 • 30GB / 30 Ngày
 • Ưu đãi:  1GB tốc độ cao / Ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 120.000 đ
 • 28GB / 28 Ngày
 • Ưu đãi: 28GB tốc độ cao / 4 tuần
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 120.000 đ
 • 90GB / Tháng
 • Ưu đãi: 3GB / Ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Lưu lượng: Tốc dộ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 30.000 đ
 • 7GB / 7 ngày
 • Ưu đãi: Miễn phí chơi Liên Quân
 • Miễn phí xem livestream Liên Quân
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 120.000 đ
 • 28GB / 28 Ngày
 • Ưu đãi: Miễn phí chơi Liên Quân
 • Miễn phí xem livestream Liên Quân
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết
 • 1.140.000 đ
 • 164GB / 366 Ngày
 • Ưu đãi: Miễn phí chơi Liên Quân
 • Miễn phí xem livestream Liên Quân
 • Lưu lượng: Tốc độ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết

 • 200.000 đ
 • 2GB / Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 200 phút
 • Lưu lượng: Tốc dộ cao
ĐĂNG KÍ
Chi tiết